Co začalo výjezdem naší jednotky na strom, končilo bleskovou povodní v Pusté Rybné.

V sobotu 13.6.2020 jednotka vyjela na výzvu operačního střediska k odstranění stromu na silnici spojující Březiny a Pustou Rybnou. Už po cestě bylo jasné, že to nebude žádný banální výjezd. Vozovka se místy měnila v řeku a ta sebou nesla kusy dřeva, které bylo nutné pro průjezd vozidla průběžně odklízet. Po příjezdu na místo události a průzkumu bylo přistoupeno k rozřezání a odstranění stromu z vozovky a její očištění. To už ale na tabletu vyskočila další událost – blesková povodeň Pustá Rybná. Při pohledu ze silnice do lesa, kde potok Hlučál normálně protéká jako nitka a kde se valila dravá řeka v šířce dvou až tří desítek metrů, která nesla vše, co jí stálo v cestě.

Asi není třeba se moc víc rozepisovat, fotografie a videa na sociálních sítích mluví za vše. Z poklidného potůčku se stala dravá řeka, která vyplavila mnoho objektů v obci a místy dosahovala i několika desítek metrů na šíři. Jednotka na místě plnila úkoly zadané velitelem zásahu a při této příležitosti mimo jiné prováděla i jištění kolegů z HZS, kteří zvedali stavidla na jezu.

Jednotka byla následně odeslána do hotovosti na základu a cestou domů ještě prováděla kontrolu v naší obci, kde povodeň ohrožovala jeden z obytných domů, zcela zničila přístupovou cestu na Světy a podemlela sloup transformátoru.

V neděli jednotka na výzvu operačního střediska vyjela k technické pomoci do Obce Pustá Rybná, kde prováděla odstraňování naplavenin a vyřezávání porostů z koryta potoka. Provádělo se čištění komunikací a proplachy propustí, čerpání vody, provizorní opravy komunikací poškozených povodní a také vyklízení objektů.

Několik následných výjezdů bylo spojeno s odstraňováním následků povodně v naší obci, kdy bylo třeba zprůchodnit propusti pod cestou na Světy, která byla povodní zničena a propusti zcela ucpané. Následně bylo také přistoupeno k čištění koryta potoku Hlučál a odstraňování kmenů stromů a dalších naplavenin.

Velká voda nás potrápila ještě jednou, kdy se díky vydatným dešťům zvedla hladina řeky Svratky až na třetí povodňový stupeň. Bylo přistoupeno ke zřízení povodňových hlídek, které monitorovali stav toku v úseku od Rychtářek až po Kučerův mlýn. Naštěstí déšť ustal a řeka tentokrát žádné velké škody nenapáchala.

Related Articles

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *