Na základě naší žádosti, kterou sbor začátkem měsíce dubna podal, nám Nadace ČEZ v programu Krizová pomoc 2020 a Podpora regionů poskytla finanční dar na zakoupení nafukovacího stanu COMFY.

Stan může být využit v případě potřeby jako odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavirus, ale najde využití i v další činnosti naší jednotky a sboru jako zázemí pro složky IZS v případě mimořádných událostí i zdravotníky našeho sboru při ostatních akcích.

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně tohoto stanu jsme se rozhodli oslovit i další firmy s prosbou o finanční pomoc. Jsme velice rádi, že i v této nelehké době naši prosbu vyslyšely firmy STV GROUP a.s., PSP izoterm s.r.o., Kubík a.s. a LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o.

Všem společnostem ještě jednou mnohokrát děkujeme!